Zero Waste Bathroom Set
Zero Waste Bathroom Set
Zero Waste Bathroom Set
Zero Waste Bathroom Set
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Zero Waste Bathroom Set
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Zero Waste Bathroom Set
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Zero Waste Bathroom Set
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, Zero Waste Bathroom Set

Zero Waste Bathroom Set

Giá cả phải chăng
$47.95
Giá bán
$47.95
Giá cả phải chăng
Bán hết
Đơn giá
mỗi 
Đang chuyển hàng Tính lúc thanh toán.

Starting a zero waste journey? This Zero Waste Bathroom Set would be a good choice.

🌴This Gift Set includes: 
- 1 x The Oval Loofah (15 x 11 cm)
- 1 x The Rectangle Loofah (14 x 10.5 cm)
- 1 x Bath Sponge Loofah (12 x 7 x 4.5 cm)
- 2 x Bamboo Razor
- 1 x Bamboo Comb
- 2 x Bamboo ToothBrush
- 1 x Bamboo Cup (8 cm)
- Bamboo box (24 x 24 x 8 cm)

These are natural products so sizes will vary.