Chính sách che mặt bắt buộc có hiệu lực

An toàn tiếp tục là ưu tiên số một của Coucou Bamboo và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho khách hàng và các cộng sự của mình.

Bộ Y tế Canada đã xác định rằng, khi đeo đúng cách, một người đeo khẩu trang / khăn che mặt có thể làm giảm sự lây lan của các giọt đường hô hấp truyền nhiễm của chính họ. Ngoài ra, đeo khẩu trang hoặc khăn che mặt che mũi và miệng cũng là điều bắt buộc đối với những người từ 10 tuổi trở lên ở Québec. Nghĩa vụ này sẽ được áp dụng trong kinh doanh bán lẻ.

Vì lý do này, bắt đầu từ ngày 8 tháng 9 năm 2020 khi bạn chọn Nhận hàng khi thanh toán:

1. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn e-mail khi đơn hàng của bạn đã sẵn sàng để nhận - tất cả các hướng dẫn sẽ có trong e-mail. Chúng tôi cố gắng ưu tiên các đơn đặt hàng lấy hàng, nhưng chúng tôi có thể cần một chút thời gian để sắp xếp đơn hàng của bạn.

2. Vui lòng gọi khi bạn đã sẵn sàng để nhận đơn hàng và chúng tôi sẽ có hàng cho bạn.

3. Hãy đến cửa trước và chúng tôi sẽ đưa ra yêu cầu của bạn (để tôn trọng sức khỏe và sự an toàn của bạn, chúng tôi sẽ đeo khẩu trang).

4. Chúng tôi khuyên bạn nên đeo khăn che miệng và mũi hoặc đeo khẩu trang.